De Renovatieversneller heeft een boegbeeld: Margriet Drijver

March 28, 2019 1175 keer bekeken 0 comments

De Bouwagenda heeft in het Klimaatakkoord ‘de Renovatieversneller’ geïntroduceerd. Dit is een manier van aanbesteden die helpt om een aanzienlijk deel van de woningen uit de huursector versneld te verduurzamen.

Deze methode stelt corporaties in staat om hun vraag te bundelen en daagt aanbieders uit om gestandaardiseerde oplossingen te leveren. Het idee is gebaseerd op de ervaringen die ondertussen zijn opgedaan bij de aanbestedingen voor ‘wind op zee’. Met de Renovatieversneller kunnen corporaties in samenwerking met gemeenten, commerciële verhuurders, bouwpartijen, netbeheerders en energiebedrijven de komende jaren mede invulling geven aan de ambitie om 100.000 sociale huurwoningen aardgasvrij maken. Dit grote aantal renovaties draagt bij aan de betaalbaarheid van verduurzaming en het jaagt innovaties in de bouw aan. Voor de Renovatieversneller is onlangs een boegbeeld geïnstalleerd: Margriet Drijver, bestuurder bij Lefier. Het ministerie van BZK heeft haar aangesteld om uitvoering te geven aan dit traject om de vraag naar warmtepompen en isolatie van corporaties te bundelen. En daarmee de verduurzaming flink te versnellen. Wat gaat zij corporaties bieden?

Lees het hele interview van Aedes met Margriet Drijver 

0  Comments