Op weg naar een duurzaam IHP

July 10, 2019 259 keer bekeken 0 comments

Voor de grootschalige verduurzaming van schoolgebouwen is een nieuwe vraag, sterk verbeterd aanbod en geoptimaliseerde conditionering (wetgeving en subsidiebeleid) nodig.

In Woerden gingen we met experts in discussie over het onderwerp duurzame Integrale HuisvestingsPlannen (IHP’s). Iedereen is het erover eens dat het veel beter kan, maar over het hoe lopen de meningen nog uiteen. Conform afspraken in het Klimaatakkoord zullen Integrale IHP’s wettelijk verplicht gemaakt worden. Dat is volgens De Bouwagenda een goed idee, mits het als kans aangegrepen wordt om de volgende aspecten te bereiken:
  • Stimuleren van oplossingen die de doelen voor onderwijshuisvesting van 2050, energieneutraal, gezond en functioneel toekomstbestendig, in een, twee of maximaal drie duidelijke (no regret) stappen realiseren om onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen.
  • Een prestatiegerichte benadering op basis van laagste levensduurkosten (total cost of ownership) en gedeelde financiering tussen gemeente en schoolbesturen, dus geen besteksmatige vraag op basis van laagste kostprijs;
  • Categorisatie van projecten/ gebouwen en sturing op gestandaardiseerde (deel)oplossingen, dus geen volledig projectmatig maatwerk;
  • Programmatisch aanbieden van meerdere projecten aan kwalificeerde partijen die zodoende kans maken om hun investeringen en oplossingen makkelijker te gelde te maken. Dit vergroot het leereffect en het innovatiepotentieel, ten opzichte van de gebruikelijke aanbesteding van losse projecten.
De Bouwagenda pleit dan ook voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Duurzame IHP’s, waarin bovenstaande doelstellingen geborgd zijn en schoolbesturen en gemeenten duidelijke handvatten hebben om goede lokale afspraken te maken in lijn met een regionale en landelijke systematiek om de versnelling, kwaliteitsverbetering en benodigde kostendaling te bereiken.   

0  Comments